بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

موزیکی زیبا همراه با متن و ترجمه از Enrique Iglesias  به نام Stay Here Tonight
.
I know it's late in your tired
میدونم دیر وقته و تو هم خسته ای و

And we'd been talking for hours here
ساعتها با هم صحبت کردیم

You don't have to tell me
نیازی نیست اینارو بهم بگی

I see that look in your eyes
خودم می بینم وقتی تو چشات نگاه می کنم

And I know soon we'll say our goodbyes oh yeah
و خیلی زود به هم میگیم، خدا نگهدار

I feel it coming
احساس می کنم اون لحظه داره نزدیک میشه


And I hear you take a deep breath
میشنوم که نفس عمیقی می کشی

And my hands are starting to sweat
و دستام شروع به عرق کردن می کنن

I don't want you to
و من نمیخوام

I don't want you to leave yeah
نمیخوام منو ترک کنی

Stay here tonight
امشب رو اینجا بمون

stay here tonight
امشب رو اینجا بمون

Cause when your around me
چون وقتی پیش منی

everything's right don't go
همه چیز ردیفه، نرو

oh don't leave me alone
آه، منو تنها نذار

stay here tonight
امشب رو اینجا بمون

stay here tonight
امشب رو اینجا بمون

I wanna hold you in my arms
میخوام تو رو در آغوشم بگیرم

show you what thats like don't go
میخوام بهت نشون بدم چه حسی داره

I need you
بهت نیاز دارم
I need you
بهت نیاز دارم

You grab your coat and I'm dying
کتت رو تو دستت میگیری و من می میرم

But I know that your still deciding yeah
ولی نیدونم که هنوز داری روش فکر می کنی

There's no bodies moving
حرکتی نمی کنیم

Time stops and everythings quiet
زمان متوقف میشه و همه چیز ساکته

I'm begging on for my life in you
من دارم زندگیم رو از تو گدایی می کنم

You don't even see it
تو حتی اونو نمی بنی!

And then you coming closer
اون وقته که بهم نزدیک میشی

And baby it's not over
و عزیزم هنوز تموم نشده

Till I hear you say
تا اینکه میشنوم میگی

till I hear you say
تا اینکه میشنوم میگی

Goodnight oh yeah
بهم میگی "شبت بخیر"

Stay here tonight
امشب رو اینجا بمون

stay here tonight
امشب رو اینجا بمون

Cause when your around me
چون وقتی پیش منی

everything's right don't go
همه چیز ردیفه، نرو

oh don't leave me alone
آه، منو تنها نذار

stay here tonight
امشب رو اینجا بمون
stay here tonight
امشب رو اینجا بمون

I wanna hold you in my arms
میخوام تو رو در آغوشم بگیرم

show you what thats like don't go
میخوام بهت نشون بدم چه حسی داره

I need you
بهت نیاز دارم
I need you
بهت نیاز دارم

Something about you saying is not
از بعضی کارات سر در نمیارم!

Something about you makes me feel like I'm nobody
بعضی کارات باعث میشه احساس کنم که هیچی نیستم!

Stay here tonight
امشب رو اینجا بمون
stay here tonight
امشب رو اینجا بمون

Cause when your around me
چون وقتی پیش منی

everything's right don't go
همه چیز ردیفه، نرو

Don't leave me alone
تنهام نذار

stay here tonight
امشب رو اینجا بمون
stay here tonight
امشب رو اینجا بمون

Just when you around me
وقتی پیش منی

everything's right don't go
همه چیز ردیفه، نرو

oh don't leave me alone
آه، منو تنها نذار

stay here tonight
امشب رو اینجا بمون
stay here tonight
امشب رو اینجا بمون

I wanna hold you in my arms
میخوام تو رو در آغوشم بگیرم

show you what thats like don't go
میخوام بهت نشون بدم چه حسی داره

I need you
بهت نیاز دارم
I need you
بهت نیاز دارم

Stay with me tonight I need you Stay with me tonight
امشب رو پیش من بمون، نیاز دارم که امشب رو پیش من بمونی

I need youStay..
نیاز دارم که بمونی
.
دانلود موزیک

.
دوستان و عزیزان اگر یادگیری انگلیسی با موزیک رو دوست دارید
مجموعه موزیک های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن رو از دست ندهید:
اطلاعات بیشتر و دانلود نمونه های رایگان و تهیه در آدرس زیر:
http://goo.gl/RZRr55
.
همچنین در سایت انگلیسی مثل آب خوردن:
http://www.abcxyz.ir