بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

يكي از ويژگي هاي بامزه و جالب در انگلیسی

.
هر زباني به خصوص انگليسي و به صورت ويژه In particular بريتانيايي داره؛ استفاده از كنايه Sarcasm و بيان جمله هاي كنايه آميز Sarcastic  است.
گفته ميشه فهم جملات كنايه ايي براي افرادي كه داراي هوش بيشتري هستند سريعتر و راحت تر است. راست و دروغ اش پاي خودشون كه ميگن.  :)
.
در ادامه چند تا جمله كنايه آميز مثال ميزنيم؛ حوب بخونيد و دقت كنيد:
.
I’m trying to imagine you with a personality.
دارم سعي ميكنم تو رو با شخصيت مجسم كنم:
يعني؛ شخصيت نداري كه...
.
I work 40 hours a week to be this poor.
هفته ايي چهل ساعت كار ميكنم كه اينجوري بي پول باشم
عين خر كار ميكنم و آخرش هيچي
.
Is it time for your medication or mine?
وقت دارو خوردن منه يا تو؟
داروهات رو خوردي/ داري چرت ميگي/ داري حرف مفت ميزني ديگه/ ديگه داري ميري تو باقالي هااا
.
Well, this day was a total waste of makeup.
خب، حيف از لوازم آرايشي كه امروز مصرف كردم
هيچي گيرم نيومده :D
.
Whatever kind of look you were going for, you missed.
هر چي سعي كرده اي به نظر برسي، خسته نباشي/ به نتيجه نرسيده ايي
.
Nice perfume. Must you marinate in it?
عطر خوبيه، بايد توش غلط بزني / اصلا بو نداره كه / حيف پولي كه دادي براش/ در كل خسته نباشي با اين خريد ات
.
Earth is full. Go home.
زمين ديگه پر شده، برو خونه / يعني تو زيادي هستي/ برو پي كارت / مزاحم نشو
.
This isn’t an office. It’s Hell with fluorescent lighting.
دفتر كار كه نيست، جهنم با لامپ مهتابيه / اشاره به محل كار كه جاي مزخرفيه
.
Sometimes I need what only you can provide: your absence
بعضي وقتها به كاري كه تو ميتوني انجام بدي دارم، اينكه غايب باشي / برو گمشو ديگه
.
Honesty is the best policy -- when there is money in it
صداقت بهترين سياست است، وقتي كه پول توش باشه