بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

فرق بین All Together & Altogether در انگلیسی


All Together:
یعنی: همه چیز و همه کس با هم
مثالز:
It’s time to sing. All together now!
وقتشه که آهنگ بخونیم، حالا همه با هم
.
The last time we were all together was in 1999.
آخرین باری که همه با هم بودیم سال1999 بود
هزار و نهصد و نود و نه هم خودتی