بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

دقت در عدم استفاده از دابل نگتیو در انگلیسی
.
همانطوری که احتمالا" میدونید استفاده از دابل نگتیو در انگلیسی از نظر منطقی جور در نمیاد و در نهایت باعث اشتباه میشه.
مثلا" در فارسی میگیم:
ما هیچ چیز ندیدیم.
او هرگز با فردی نرقصید.
اما در انگلیسی چنین قاعده ایی و استفاده از دو منفی، جایز نیست❗️
.
به این مثالهای اشتباه توجه کنید:
We didn't see nothing.❗️
She never danced with nobody.
.
مثالهای بالا به صورت درست:
We saw nothing.
She didn't dance with anybody.
.
همچنین به صورت خودمانی تر و راحت تر میتونیم بگیم:
We didn’t see anything.
She never danced with anyone