بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

پیشوندهایی در انگلیسی که نشان دهنده زمان و ترتیب است

1. پیشوند ex : به معنای پیشین؛ اولین است. به همراه اسامی بکار میرود. مانند:
ex-president
رییس جمهور قبلی
.
ex-husband
همسر قبلی
.
Ex boyfriend
دوست پسر قبلی
.
2.  پیشوند fore : به معنای پیشین؛ قبلی است. به همراه فعل و اسم بکار میرود. مانند:
foretell
پيشگويى کردن ،ازپيش اگاهى دادن
.
forewarn
پیش هشدار دادن
.
foreshadow
از پيش خبر دادن ،از پيش حاکى بودن
.
foreknowledge
اگاهى از پيش ،علم غيب
.
foretaste
پيش چشیدن ،ازمايش قبلى
.
4. پیشوند post : به معنای پس از؛ بعد است. به همراه اسم و صفت بکار میرود. مانند:
post-war
پس جنگ
.
post-election
پس انتخابات
.
post-classical
پست کلاسیک
.
Post modern
پست مدرن
.
4. پیشوند pre : به معنای قبل از است. به همراه اسم و صفت بکار میرود. مانند:
pre-war
پیش جنگ
.
pre-school
پیش دبستان
.
pre-marital
قبل ازدواجی
.
prepay
پیش پرداخت
.
prevent
پیشگیری کردن
.
5. پیشوند re : به معنای دوباره است. به همراه فعل و اسم بکار میرود. مانند:
rebuild
بازسازی
.
reclaim
بازسازی/ مرمت/احياء کردن
.
re-use
استفاده دوباره
.
re-evaluate
ارزیابی دوباره
.
re-analysis
بررسی دوباره
.
renew
تجدید کردن/ بازنو کردن
.