بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

دانلود رایگان و متن و ترجمه موزیکBrothers in arms از Dire straits
.
These mist covered mountains
این مه ، کوه ها را پوشانده
Are a home now for me
و حالا این (جا) خانه ای شده برای من
But my home is the lowlands
اما خانه من در زمین های پست تر بوده
( پایین کوه ها )
And always will be
و همیشه در آنجا خواهد بود
.
Someday you'll return to me
روز هایی {میاد} که شما به سمت من بر میگردید
Your valleys and your farms
به وادی ها و مزارعتان
And you'll no longer burn
و بیش از این نخواهید سوخت
To be brothers in arms
تا زمانی که هم رزمید
.
Through these fields of destruction
اینگونه خرابی ها به بار آمد
Baptisms of fire
من را با شعله ها{یتان} غسل دادید
I've witnessed all your suffering
من شاهد تمامی درد و رنجها بودم
As the battle raged higher
در جنگی به مراتب شدیدتر
And though they did hurt me so bad, In the fear and alarm
و اگر چه آنها با (صدای) ترس و آژیر بسیار به من صدمه زده بودند
You did not desert me
اما شما من را رها نکردید
My brothers in arms
ای همرزمان من
.
There’s so many different worlds, So many different suns
چندین دنیای دیگر و هزاران خورشید متفاوت وجود دارد
And we have just one world
ولی ما همین یک دنیا را داریم
But we live in different ones
ولی ما متفاوت زندگی می کنیم
( اشتباه زندگی میکنیم )
Now the sun's gone to hell
الان خورشید به جهنم رفته
(غروب کرده)
And the moon's riding high
و ماه با سرعت میچرخه
(شب هم به سرعت تمام میشه)
Let me bid you farewell
اجازه بدید از شما خداحافظی کنم
Every man has to die
ای تمامی مردانی که کشته شدید
(کسانی که در گذشته کشته شدند دیگه از یاد ها رفتند)
But it's written in the starlight
اما این (جمله) در روشنایی ستاره ها
And every line on your palm
و بر روی خطوط دست شما نوشته شده
We're fools to make war
ما احمقیم که جنگ را بر پا میکنیم
On our brothers in arms
ای همرزمان
.
دانلود موزیک Brothers in arms از Dire straits