بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

دانلود موزیک همراه با متن و ترجمه از Adele بنام Hello
.
Hello, it's me
I was wondering if after all these years you'd like to meet
To go over everything
They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing
سلام ، منم ..
نميدونم بعد از اين همه سال ميخواى همديگه رو ببينيم      يا نه ؟
كه دوباره همه چيز رو باهم مرور كنيم..
ميگن زمان همه ى درد ها رو التيام ميبخشه، اما در مورد من كه اينطور نبوده
.
Hello, can you hear me?
I'm in California dreaming about who we used to be
When we were younger and free
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet
There's such a difference between us, And a million miles
سلام ! صدامو ميشنوى ؟!
من در كاليفرنيا هستم و در روياى اينكه كى بوديم ( چه دورانى داشتيم )
وقتى جوانتر و رها بوديم
ديگه يادم رفته  قبل ازاينكه دنيا جلوى پاهامون خراب بشه چه احساسى داشتيم
چه تفاوت بزرگى بين ما هست ... و ميليون ها مايل فاصله
.
Hello from the other side
I must've called a thousand times
To tell you I'm sorry for everything that I've done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside
At least I can say that I've tried
To tell you I'm sorry for breaking your heart
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart
Anymore
سلام ، از آن سوى ديگر
بايد هزار بارى رو بهت زنگ زده باشم
كه بگم متاسفم ، براى همه ى كارهايى كه كردم
اما هروقت تماس ميگيرم ، انگار هيچ وقت خونه نيستى
سلام ، از دنياى بيرون
حداقل ميتونم بگم من تلاشم رو كردم
كه بهت بگم ، بابت اينكه قلبت رو شكستم متاسفم
اما ديگه مهم نيست ، كاملا مشخصه اين داستان ديگه تو رو آزار نميدم
.
Hello, how are you?
It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry
I hope that you're well
Did you ever make it out of that town where nothing ever happened?
It's no secret that the both of us
Are running out of time
سلام ! حالت چطوره ؟
عاديه كه من همش در مورد خودم حرف بزنم ، متاسفم !
اميدوارم حالت خوب باشه
بالاخره تونستى از اون شهر كه توش هيچ اتفاقى نميفته بيرون بياى يا نه ؟؟
بر هيچ كس پوشيده نيست ، كه زمان هر دو ما داره به پايان ميرسه
.
So hello from the other side
I must've called a thousand times
To tell you I'm sorry for everything that I've done
But when I call you never seem to be home
.
Hello from the outside
At least I can say that I've tried
To tell you I'm sorry for breaking your heart
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart
Anymore, ooooohh
Anymore, ooooohh
Anymore, ooooohh
Anymore, anymore
.
Hello from the other side
I must've called a thousand times
To tell you I'm sorry for everything that I've done
But when I call you never seem to be home
.
Hello from the outside
At least I can say that I've tried
To tell you I'm sorry for breaking your heart
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart
Anymore
.

دانلود موزیک همراه با متن و ترجمه از Adele بنام Hello