بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

جمله ها و عبارتها برای سپاسگزاری و پاسخ در انگلیسی Thank You Phrases and Expressions in English
.
Express thanks and gratitude
عبارتها برای بیان سپاس و تشکر
.
Thank you.
سپاسگزارم
.
Thanks.
متشکرم
.
Thank you very much.
از شما خیلی ممنونم
.
Thanks a lot!
بسیار ممنون
.
Many thanks.
بسیار سپاس
.
Sincerely thanks.
خالصانه سپاس
.
Thank you so much!
سپاس بسیار زیاد
.
Thanks a million for your help.
یک میلیون سپاس برای کمک شما
.
I really appreciate your help.
واقعا" از کمک شما سپاسگزارم
.
You are so kind.
شما بسیار مهربان هستید
.
I don’t know how to express my thanks.
نمیدانم چطور سپاس خود را بیان کنم
.
There are no words to show my appreciation!
برای بیان سپاس من کلماتی وجود ندارد
.
What you’ve done means a lot to me.
کاری که تو کردی برای من خیلی ارزش دارد
.
That’s so kind of you.
این از لطف شماست
.
You’ve made my day.
روزم را ساختی
.
I owe you a great deal
من به تو بسیار بدهکارم
.
Thank you from the bottom of my heart for everything.
برای همه چیز از صمیم قلب ممنونم
.
How can I ever possibly thank you?
چطور ممکنه که بتونم سپاسگزاری کنم؟
------------------
Useful Responses to thank you
پاسخ های مفید برای پاسخ به سپاسگزاری
.
You’re welcome!
خواهش میکنم
.
It was my pleasure.
باعث خوشحالی من است
.
My pleasure.
باعث خوشحالی است
.
Don’t mention it.
عنوانش نکن
.
Forget it.
فراموشش کن
.
No big deal.
چیز خاصی نبود
.
It’s was nothing.
چیزی نبود
.
Think nothing of it.
بهش فکر نکن
.
I’m glad that I can help you.
خوشحالم که توانستم کمکت کنم