بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاحOne or two در انگلیسی
.
در حالت عادی اش که معنی اش میشه: یک یا دو
در حالت اصطلاحی و عامیانه و خودمانی به معنی تعداد بسیار کم و انگشت شمار است.
لطفا" به این مثال ها توجه کنید:
I'd like to make one or two suggestions.
میخوام یکی دو تاپیشنهاد بدهم(استنباط میشه که تعداد پیشنهادها زیاد نیست)
.
One or two tips for your health.
یکی دو تا نکته برای سلامتی ات
.
We may make one or two changes.
شاید ما بتونیم کمی تغییرات ایجاد کنیم.
.
There are one or two other major companies that are keen to talk to us.
یکی دو تا شرکت اصلی هستند که مشتقا اند با ما مذاکره کنند.