بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

دانلود رایگان و موزیک و متن و ترجمه از Nickelback بنامNever Gonna Be Alone


متن و ترجمه:
Time, is going by, so much faster than I,
زمان خیلی سریعتر از من در حال سپری شدنه
.
And I’m starting to regret not spending all of it with you.
و دارم غصه اینو میخورم که چرا بیشترش رو با تو صرف نکردم
.
Now I’m, wondering why, I’ve kept this bottled inside,
و حالا  در این عجبم که چرا، این تو خودم نگه داشتم
.
So I’m starting to regret not telling all of this to you.
و دارم غصه اینو میخورم که چرا بهت نگفتمش
.
So if I haven’t yet, I’ve gotta let you know…
خب اگه تا حالا بهت نگفتم، باید بذارم که بدونی
.
You’re never gonna be alone
هرگز تنها نخواهی بود
.
From this moment on, if you ever feel like letting go,
اگه از این لحظه به بعد نخوای سفره دلت رو (پیش من) باز کنی
.
I won’t let you fall…
نمیذارم سقوط کنی
.
You’re never gonna be alone
تو هرگز تنها نخواهی موند
.
I’ll hold you ’til the hurt is gone.
اینقدر در آغوشم نگهت میدارم که درد و رنج از تنت بیرون بره
.
And now, as long as I can, I’m holding on with both hands,
و حالا، تا وقتی که بتونم در آغوشم میگیرمت

‘Cause forever I believe that there’s nothing I could need but you,
چون برای همیشه به این باور دارم که به چیز دیگه ای جز تو نیازی ندارم

So if I haven’t yet, I’ve gotta let you know…
خب اگه تا بحال نداشتم، باید بذارم بدونی که
.
You’re never gonna be alone
هرگز تنها نخواهی بود
.
From this moment on, if you ever feel like letting go,
اگه از این لحظه به بعد نخوای سفره دلت رو (پیش من) باز کنی
.
I won’t let you fall…
نمیذارم سقوط کنی
.
When all hope is gone, I know that you can carry on.
وقتی هیچ امیدی برات نمونده، میدونم که باز هم میتونی ادامه بدی
.
We’re gonna see the world out,
قراره دنیای بیرونمون رو ببینیم
.
I’ll hold you ’til the hurt is gone.
اینقدر در آغوشم نگهت میدارم که درد و رنج از تنت بیرون بره
.
Oh!
آه
.
You’ve gotta live every single day,
تو باید تک تک روزهای زندگیت رو زندگی کنی
.
Like it’s the only one, what if tomorrow never comes?
انگار که اون روز تنها روز زندگیته، اگه فردایی در کار نباشه چی
.
Don’t let it slip away,
نذار از کفت بره
.
Could be our only one, you know it’s only just begun.
شاید تنها روز زندگیت باشه، میدونی که تازه شروع شده
.
Every single day,
تک تک روزها
.
Maybe our only one, what if tomorrow never comes?
شاید تنها روز زندگیمون باشه، اگه فردایی در کار نباشه چی
.
Tomorrow never comes…
فردا هرگز نمیاد
.
Time, is going by, so much faster than I,
زمان خیلی سریعتر از من در حال سپری شدنه
.
And I’m starting to regret not spending all of it with you.
و دارم غصه اینو میخورم که چرا بیشترش رو با تو صرف نکردم
.
You’re never gonna be alone
هرگز تنها نخواهی بود
.
From this moment on, if you ever feel like letting go,
اگه از این لحظه به بعد نخوای سفره دلت رو (پیش من) باز کنی
.
I won’t let you fall…
نمیذارم سقوط کنی
.
When all hope is gone, I know that you can carry on.
وقتی هیچ امیدی برات نمونده، میدونم که باز هم میتونی ادامه بدی
.
We’re gonna see the world out,
قراره دنیای بیرونمون رو ببینیم
.
I’ll hold you ’til the hurt is gone.
اینقدر در آغوشم نگهت میدارم که درد و رنج از تنت بیرون بره
.
I’m gonna be there always,
همشه اونجا (پیش تو) خواهم بود
.
I won’t be missing one more day,
حتی یک روز دیگه هم تلف نمی کنم
.
I’m gonna be there always,
همشه اونجا (پیش تو) خواهم بود
.
I won’t be missing one more day,
حتی یک روز دیگه هم تلف نمی کنم

دانلود رایگان و موزیک و متن و ترجمه از Nickelback بنامNever Gonna Be Alone