بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

دانلود موزیک و متن و ترجمه آهنگ مدرن تاکینگ You Can Win If You Want

.
You Can Win If You Want
تو میتونی پیروز شی اگر بخوای
.
You packed your things in a carpet bag
همه وسایلت رو توی یه خورجین گذاشتی
Left home never looking back
رفتی و هرگز به پشت سرت نگاه نکردی
Rings on your fingers, paint on your toes
انگشتر بر انگشتانت، با ناخن­های رنگین
Music wherever you go
موسیقی همراه تو هر جا که هستی
You don't fit in a small town world
تو در دنیایی کوچک نمی­ گنجی
But I feel you are the girl for me
اما احساس می­کنم که تو دختر مناسبی برای من هستی
Rings on your fingers, paint on your toes
انگشتر بر انگشتانت، با ناخن­های رنگین
You're leaving town where nobody knows
شهر رو ترک می­کنی در حالی که هیچکس نمی­دونه که کجا می­ری
.
You can win if you want
تو می­تونی موفق بشی فقط اگر خودت بخوای
If you want it you will win
اگر بخوای حتماً موفق می­شی
On your way you will see that life is more than fantasy
در مسیرت روزی خواهی فهمید که زندگی خیلی فراتر از رویاست
Take my hand follow me
دستم را بگیر و به دنبال من بیا
Oh you gotta brand-new friend for your life
آه، تو دوستی جدید برای زندگی­ ات داری
.
You can win if you want
تو می­تونی موفق بشی فقط اگر خودت بخوای
If you want it you will win
اگر بخوای حتماً موفق می­شی
Oh, come on take a chance for a brand-new wild romance
آه، بیا از این فرصت برای قصه­ ی عشقی نو و سرکش استفاده کن
Take my hand for the night
در شب دستم رو در دستانت بگیر
And your feelings will be right
و احساست به حقیقت خواهد پیوست
Hold me tight
مرا سخت در بر بگیر
.
Oh, darkness finds you on your own
آه، ظلمت تو رو در خود گرفتار کرده است
Endless highways keep on rolling on
جاده­ های بی­ پایان همچنان امتداد می­یابند
You are miles and miles from your home
فرسنگ­ها از خانه­ ات دوری
But you never want to phone your home
اما هرگز نمی­خوای که با خانه در تماس باشی
A steady job and a nice young man
یه شغل خوب و یه مرد جوان زیبا و موفق
Your parents had your future planned
پدر و مادرت آینده ­ی تو رو اینطوری برنامه­ ریزی کرده بودند
Rings on your fingers, paint on your toes
انگشتر بر انگشتانت، با ناخن­های رنگین
That's the way your story goes
این راهی است که در پیش رو داری
.
You can win if you want
تو می­تونی موفق بشی فقط اگر خودت بخوای
If you want it you will win
اگر بخوای حتماً موفق می­شی
On your way you will see that life is more than fantasy
در مسیرت روزی خواهی فهمید که زندگی خیلی فراتر از رویاست
Take my hand follow me
دستم را بگیر و به دنبال من بیا
Oh you gotta brand-new friend for your life
آه، تو دوستی جدید برای زندگی­ ات داری
.
You can win if you want
تو می­تونی موفق بشی فقط اگر خودت بخوای
If you want it you will win
اگر بخوای حتماً موفق می­شی
Oh, come on take a chance for a brand-new wild romance
آه، بیا از این فرصت برای قصه­ ی عشقی نو و سرکش استفاده کن
Take my hand for the night
در شب دستم رو در دستانت بگیر
And your feelings will be right
و احساست به حقیقت خواهد پیوست
Hold me tight
مرا سخت در بر بگیر
.
دانلود موزیک و متن و ترجمه آهنگ مدرن تاکینگ You Can Win If You Want