بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

فرق بین Gift و Present در انگلیسی
.
میدونید که ظاهرا" هر دو به معنی هدیه اند!
و در نگاه اول خیلی فرقی با هم ندارند
اما از لحاظ کاربرد و معنا و مفهومی
Present:
به عمومیت هدیه ها گفته میشه، و معمولا" در این مورد فرد هدیه دهنده و هدیه دهنده در یک سطح از سن و رده اجتماعی و .... قرار دارند
.
اما
Gift:
به هدیه ایی گفته میشه که معمولا" هدیه دهنده، سطح بالاتر، سن بالاتر و در کل بالاتر از هدیه گیرنده است.
مثالها را توجه کنید تا بیشتر متوجه بشوید:
• The children brought a present for the Minister.
بچه ها برای وزیر هدیه ایی آوردند.

• I gave him a pen as a present.
من به او به عنوان هدیه خودکاری دادم

•The foundation is planning to gift the land to the society.
سازمان خیریه برنامه دارد که زمین را به انجمن هدیه دهد

•He made a gift of two million dollars to his old university.
او هدیه ایی معادل دو میلیون دلار به دانشگاه قدیمی اش داد.
.