بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

دانلود رایگان موزیک از Lifehouse بنام Storm همراه با متن و ترجمه فارسی

.
How long have I been in this storm?
So overwhelmed by the ocean's shapeless form
Water's getting harder to tread
With these waves crashing over my head
چند وقته كه تو اين طوفانم؟
تو اين اقيانوس بى شكل حسابى غوطه ور شدم
قدم برداشتن تو اين آب روز به روز سختر ميشه
با اين موج هايى كه از روى سرم رد ميشن و داغونم ميكنن
.
If I could just see you
Everything would be all right
If I'd see you
This darkness would turn to light
اگه فقط ميتونستم ببينمت
همه چيز درست ميشد
اگه بتونم ببينمت ، اين تاريكى ها به روشنى تبديل ميشه
.
And I will walk on water
And you will catch me if I fall
And I will get lost into your eyes
I know everything will be alright
روى آب راه خواهم رفت
و اگر سقوط كنم مرا خواهى گرفت و نجاتم خواهى داد
و من در چشمانت گم خواهم شد
ميدونم همه چيز درست ميشه
.
I know you didn't bring me out here to drown
So why am I ten feet under and upside down
Barely surviving has become my purpose
Because I'm so used to living underneath the surface
ميدونم منو تا اينجا نياوردى كه غرق م كنى
پس چرا ١٠ فيت زير آبم و كله معلق شدم
نجات پيدا كردن شده تنها هدفم
آخه عادت كردم به زندگى پشت اينهمه ظاهرسازى
.
If I could just see you
Everything would be all right
If I'd see you
This darkness would turn to light
اگه فقط ميتونستم ببينمت
همه چيز درست ميشد
اگه بتونم ببينمت ، اين تاريكى ها به روشنى تبديل ميشه
.
And I will walk on water
And you will catch me if I fall
And I will get lost into your eyes
And I know everything will be alright
روى آب راه خواهم رفت
و اگر سقوط كنم مرا خواهى گرفت و نجاتم خواهى داد
و من در چشمانت گم خواهم شد
ميدونم همه چيز درست ميشه
.
Everything's alright
Yeah, everything's alright
همه چیز درست میشه
آره؛ همه چی درست میشه

برای دانلود رایگان موزیک از Lifehouse بنام Storm همراه با متن و ترجمه فارسی کلیک کنید