بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاح فقط همین رو کم داشتیم در انگلیسی

میدونید که کاربردش در مواقعی است که اوضاع خوب نیست و اگر یک اتفاق و موضوعی که اوضاع رو بدتر و خرابتر بکنه می‌گیم:
فقط همین رو کم داشتیم
.
در انگلیسی یک اصطلاح داره به این شکل:
That is all I/you/we need!
همین رو کم داشتم /داشتی /داشتیم!
.
مثال:
And now it's raining - that's all I need!
و الان داره بارون میباره؛ فقط همین رو کم داشتم
.
In this situation, Trumps is all we need!
تو این وضعیت، فقط ترامپ رو کم داشتیم!