بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

موضوعي مهم در تفاوت و فرق بين Of و آپاستروفي در مالكيت، در انگلیسی


دوستان خوب دقت كنيد به اين پست:
───────
1-
معمولا" اگر مالکیت چیزی(شيء) یا کسی نسبت به شخصی(آدم، و معمولا" حيوان) باشد از s) 's آپاستروف ) همراه اسم شخص به این صورت استفاده می کنیم:
.
Ali's bag
کیفِ علی
.
Mina's brother
برادرِ مینا
.
your sister's car
ماشینِ خواهرت
.
the boss's wife
همسرِ رييس
.
Mrs. Chang's house
خانه‌ي خانم چنگ
.
Bird's nest
لانه‌ي پرنده
.
───────
2-
معمولا" اگر مالکیت چیزی(شيء) نسبت به چیز(شيء) دیگر باشد از of استفاده میکنیم: هر چند ديده ميشه كه در اين مورد هم ممكنه از آپاستروفي استفاده بشه، اما درست تر اش اينه كه با Of باشه.
.
مثالز:
the color of the pen
رنگِ خودکار
.
the doors of my car
درهایِ ماشینِ من
.
The locks of exit gate
قفلهاي گيت خروجي
───────
3-
حالت سومی هم داریم که البته جزء مالکیتها به حساب نمیاد و به صورت attributive nouns بیان میشه که خیلی کاربرد داره
یعنی حالتی که یک اسم در نقش صفت به تشریح اسم دیگر و یا بیان ویژگی اش می‌پردازه.
یعنی حالتی که دو اسم پشت سر هم قرار میگیرند، اما یکی از این اسمها برای بیان ویژگی اسم دیگر آمده است:
مثال:
Race car
ماشین مسابقه
.
sports car
ماشین سپرت
.
ladies room
اتاق خانمها
.
bean soup
سوپ لوبیا
.
chicken soup
سوپ مرغ
.
nuclear program
برنامه‌ی هسته ایی