بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چه زمان از اسم به عنوان صفت استفاده میکنیم؟
.
در ساخت عبارتها،حالتی داریم که البته جزء مالکیتها به حساب نمیاد و به صورت attributive nouns بیان میشه که خیلی کاربرد داره
یعنی حالتی که یک اسم در نقش صفت به تشریح اسم دیگر و یا بیان ویژگی اش می‌پردازه.
یعنی حالتی که دو اسم پشت سر هم قرار میگیرند، اما یکی از این اسمها برای بیان ویژگی اسم دیگر آمده است:
مثال:
Race car
ماشین مسابقه
.
sports car
ماشین سپرت
.
ladies room
اتاق خانمها
.
bean soup
سوپ لوبیا
.
chicken soup
سوپ مرغ
.
nuclear program
برنامه‌ی هسته ایی
.