بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

دانلود رایگان موزیک از Alan Walker بنام Faded همراه با متن و ترجمه

.
You were the shadow to my light
Did you feel us?
Another star, you fade away
تو برای نور من سایه بودی
احساسمان می کنی؟
یک ستاره دیگر، که تو محوش کردی
.
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us, alive
میترسم که هدفمان دور از دسترس باشد
می خواهی ما را ببینی، زنده
.
Where are you now?
Where are you now?
Where are you now?
Was it all in my fantasy?
Where are you now?
Were you only imaginary?
الان کجایی؟
الان کجایی؟
الان کجایی؟
همه اش خیالاتم بود؟
الان کجایی؟
تو فقط خیالات بودی؟
.
Where are you now?
Atlantis, under the sea, under the sea
Where are you now?
Another dream
الان کجایی؟
آتلانتیس، زیر دریا، زیر دریا
الان کجایی؟
رویایی دیگر
.
The monster’s running wild inside of me
هیولاها در درونم وحشیانه می تازند
.
I’m faded, I’m faded
So lost, I’m faded, I’m faded
So lost, I’m faded
من پژمرده شدم، من پژمرده شدم
بدجور گم شدم، من پژمرده شدم، من پژمرده شدم
بدجور گم شدم، من پژمرده شدم
.
These shallow waters never met what I needed
I’m letting go, a deeper dive
Eternal silence of the sea
I’m breathing, alive
این آب های کم عمق ( احساسات سطحی ) هرگز آنچه من می خواهم را برآورده نمی کنند
رهایش می کنم برود، یک شیرجه عمیق تر
سکوت ابدی دریا ( احساسات عمیق )
من نفس می کشم، زنده
.
Where are you now?
Where are you now?
الان کجایی؟
الان کجایی؟
.
Under the bright but faded lights
زیر نور درخشان اما کم سو
.
You set my heart on fire
Where are you now?
Where are you now?
تو قلبم را به آتش کشیدی
الان کجایی؟
الان کجایی؟
.
Where are you now?
Atlantis, under the sea, under the sea
Where are you now?
Another dream
The monster’s running wild inside of me
I’m faded, I’m faded
So lost, I’m faded, I’m faded
So lost, I’m faded
الان کجایی؟
آتلانتیس، زیر دریا، زیر دریا
الان کجایی؟
رویایی دیگر
هیولاها در درونم وحشیانه می تازند
من پژمرده شدم، من پژمرده شدم
بدجور گم شدم، من پژمرده شدم، من پژمرده شدم
بدجور گم شدم، من پژمرده شدم

دانلود رایگان موزیک از Alan Walker بنام Faded همراه با متن و ترجمه