بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

متداولترین سوالها و پاسخها در آزمونهای انگلیسی درس دو
.
How often do you eat out? Who do you go with?
I often eat out on weekends, when I hang out with my friends.
چند وقت یکبار بیرون غذا میخورید؟ با چه فردی بیرون غذا میخورید؟
من معمولا" آخر هفته ها بیرون غذا میخورم، وقتی که با دوستانم بیرون هستیم
.
What restaurant do you usually visit?
Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my best choice is the deli in convenient stores like the Circle K, Mini-Stop, B-smart.
چه رستورانی معمولا می‌روید؟
خب، در همسایگی ما رستورانهای زیادی نیست، و بهترین انتخاب من دلی در فروشگاههای زنجیره ایی مثل سیرکل کی و مینی ستاپ و بی سمارت است.
.
What type of food do you enjoy to eat? Western or Asian?
I’m interested in Asian food, Western food is not my thing.
از خوردن چه غذایی لذت میبری؟ غربی یا آسیایی؟
من بیشتر به غذاهای آسیایی علاقه دارم، غذاهای غربی مورد علاقه ام نیستند
.
How much do you usually pay when you eat out?
It’s not very expensive, just around $5 for each meal.
معمولا" برای بیرون غذا خوردن چقدر می پردازید؟
خیلی گران نیست، حدود5دلار برای هر وعده
.
Do you enjoy spicy food?
Yes, I do, especially on cold days.
آیا از غذاهای ادویه دار لذت میبری؟
بله، لذت میبرم، به خصوص روزهای سرد
.
Are the servers there friendly to you?
Yes, they are. Most of them are really helpful.
آیا خدمه ها با شما دوستانه رفتار میکنند؟
بله، دوستانه رفتار میکنند، بعضی از آنها واقعا" کمک کننده هستند
.
Have you ever tried Italian food?
Yes, at least once, when I was in my friend’s wedding party.
آیا تا به حال غذاهای ایتالیایی را امتحان کرده اید؟
بله، دست کم یکبار، وقتی در مراسم عروسی دوستم بودم
.
Are you concerned about calories when eating out?
Yes, I am. I’m on diet now, so this really matters to me.
آیا نگران کالری غذایی که بیرون میخورید هستید؟
بله، نگرانم؛ من الان رژیم دارم، پس برای من خیلی مهم است
.
Are fast food restaurants like KFC or McDonald’s famous in your country?
Yes, they are. The youth in my country are big fans of fast food.
آیا فست فودهایی مثل کی اف سی و مک دانلد در کشور شما مشهور هستند؟
بله، مشهورند، جوانان در کشور من طرفدارهای پروپاقرص این فست فودها هستند
.
Do you often drink alcohol when eating out?
No, not often. Just when I have parties with my friends.
آیا وقتی گاهی بیرون غذا میخورید الکل هم می نوشید؟
خیر، اغلب خیر، فقط وقتی که با دوستانم میهمانی دارم می نوشم
.