بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند تا جمله کاربردی با Enough در انگلیسی

I've had enough

من به اندازه کافی داشته ام/

مثلا" :من به اندازه کافی سختی داشته ام و ...

.

We have enough time

ما وقت کافی داریم

.

That's enough for today

برای امروز کافی است

.

Are you old enough to vote?

آیا سن ات به اندازه کافی است که رای دهی؟

.

Is one thousand yen enough?

آیا هزار ین کافی است؟

.

She isn't good enough for Mori

او به اندازه کافی برای موری خوب نیست/ به اندازه کافی مناسب موری نیست

.

He is old enough to drive a car

او به اندازه کافی سن دارد که ماشینی را براند

او سن اش برای رانندگی کافی است

.

He is old enough to travel alone

او به اندازه کافی بزرگ است که تنها مسافرت کند

.

Selina was stupid enough to believe him

سلینا به اندازه کافی احمق بود که باورش کند

.

She was stupid enough to go out with Mori

او به اندازه کافی احمق بود که با موری بیرون برود

.

Are you spending enough time with your kids?

آیا به اندازه کافی با بچه هایت وقت میگذارنی؟

.

She didn't run fast enough to catch the bus

او به اندازه کافی سریع ندوید که به اتوبوس برسد

.

That's enough!

کافیه/ بَسـّـــه

.

Enough is enough

کافیه دیگه/ بس کن / وقتی میگم کافیه، یعنی کافیه

.

اصطلاح:

He was man enough to admit he had made a mistake

او به اندازه کافی جرات داشت که بگه اشتباه کرده است

.

Fair enough

در حد معقول منصفانه است/ بسیار خب/ معقولانه است