بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

لغت های مرتبط  و مورد نیاز در بانک در انگلیسی
.
Office
دفتر (اداره)
.
office clerk
کارمند اداری
.
receptionist
کارمند پذیرش
.
secretary
منشی/ دبیر
.
typist
تایپیست
.
banker
بانکی، بانکدار، صراف
.
bank officer
کارمند بانک
.
accountant
حسابدار
.
bookkeeper
دفتر دار/ ثبت کننده
.
economist
اقتصاد دان
.
teller
پاسخگو
.
cashier
صندوق دار
.
auditor
بازرس دفاتر محاسباتى ،حسابرس
.
account
حساب
.
credit
اعتبار
.
currency
ارز
.
account
حساب
.
bills
صورت های مالی
.
borrow
قرض
.
alarm
هشدار
.
cash
نقد
.
cashier
صندوقدار
.
check
چک
.
coins
سکه ها
.
credit
اعتبار
.
credit card
کارت اعتباری
.
currency
ارز
.
customer
مشتری
.
deposit
مانده/ اندوخته
.
lend
قرض کردن
.
loan
وام
.
manager
مدیر
.
money
پول
.
mortgage
گرو گذاشتن/ رهن
.
pay
پرداخت
.
save
ذخیره/ پس انداز
.
savings
پس انداز ها
.
guard
نگهبان
.
vault
خزانه/محل نگهداری پولها در بانک
.
withdraw
برداشت