بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

استفاده و کاربرد ain't در انگلیسی عامیانه
.
دقت داشته باشید که در کل و جزء از این کلمه فقط و فقط درانگلیسی عامیانه استفاده میشه
که احتمالا" در فیلمها و سریالها و مکالمه های عامیانه، به خصوص انگلیسی رایج دربین سیاه پوستهای امریکایی دیده یا شنیده اید.
.
دقت داشته باشید که در واقع ain’t کوتاه شده‌ی عبارت های زیر است:
am not-are not- is not-have not-has not.
و ممکنه به جای هر کدام از موارد بالا استفاده بشه که تنها با شنیدن زیاد و تمرین و ساختار بیان جمله میشه فهمید که کدام مورد مد نظر است.
.
چطور تلفظ میشه؟؟
اِیـْــنـْـــت :  
مثالز:
It's a free country, ain't it? :Is not it
یک کشور آزاده، اینطور نیست؟ : میتونه با حالت کنایه به کار بره
.
Those people ain't got a clue. : Have not
اون ملت هیچ سرنخی ندارند
.
If it ain't broke, don't fix it. : is not
اگر خراب نشده، انگولک اش نکن/ کاری بهش نداشته باش
.
It ain't over until/till the fat lady sings. : is not
تا وقتی که اون خانم چاقه نخونده باشه تموم نشده
.
Here ain't California. Watch your mouth. : is not
اینجا کالیفرنیا نیست، بفهم چی داری میگی
.
She ain't seen me for a week. has not
به مدت یک هفته است که او منو ندیده
.
You ain't gonna lose it :  Are not
تو از دستش نخواهی داد/ نمیدهی
.
They ain't ready : Are not
آنها آماده نیستند