بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

در پاسخ به عذرخواهی در انگلیسی چه میتوان گفت؟

.
وقتی که خطایی از فردی سر زده و شما از او ناراحت هستید و او از شما عذرخواهی میکنه، میتوانید از عبارتهای زیر در پاسخ استفاده کنید.
.
No apology necessary.
نیازی به عذرخواهی نیست
.
I'm sorry too.
من هم متاسفم
.
That's all right.
روبراهه/ مشکلی نیست
.
Never mind
بهش فکر نکن
.
Don't apologize.
عذرخواهی نکن
.
It doesn't matter.
اهمیتی نداره
.
You couldn't help it.
نمیتونی درستش کنی
.
Forget about it
فراموشش کن
.
Think nothing of it
اصلا" بهش فکر نکن
.
It is not important
مهم نیست
.
No worries.
نگران نباش/ طوری نیست
.
It's fine.
طوری نیست/ خوبه
.
No problem.
مشکلی نیست
.
Please don't let it happen again.
لطفا" دیگه نگذار چنین اتفاقی بیفته
.
Apology accepted.
عذرخواهی ات پذیرفته شد
.
It's okay.
اوکیه
.
Don't mention it.
مطرح اش نکن
.
You should be, but I forgive you.
باید هم عذرخواهی کنی اما من تو رو بخشیدم
.
Next time you do it, you will be sorry.
اگر دوباره اون کار رو بکنی پشیمان خواهی شد
.
Screw you.
گند ات بزنه
.
Let me punch you in the stomach and I'll consider us even.
بگذار بزنم تو شکمت تا با هم بی حساب بشیم
.
So, how are you going to make it right?
خب، چطور میخوای قضیه رو درست کنی؟
.
We can work through this.
میتونیم روش کار کنیم
.
Prove it.
اثباتش کن
.
So am I.
من هم همینطور
.
I know.
میدونم
.
Thank you for your apology
از عذرخواهی ات سپاسگزارم
.
I forgive you
بخشیدمت
.
I appreciate that you feel sorry.
متشکرم که متاسفی
.
I accept your apology but I just cannot let it go.
عذرخواهی ات رو میپذیرم اما نمیتونم بی خیالش بشم
.
I know you might mean it but it's too late.
میدونم که ممکنه عذرخواهی ات جدی باشه اما دیگه دیر شده