بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

تفاوت اینها چیه در انگلیسی؟ made of /made from / made in / made for
.
made of:
صندلی رو در نظر بگیرین که از چوب ساخته شده . اون چیزی هم که ما میبینیم چوبه . یعنی فقط ظاهر چوب تغییر کرده . پس اینجاست که از made of استفاده میکنیم .
.
made from:
حالا کاغذ رو در نظر بگیرین . کاغذ هم از چوب ساخته شده .اما ما همون چوب رو میبینیم ؟ نه . نمیتونیم کاغذ رو برگردونیم به چوب . پس اینجا از made from استفاده میکنیم.

پس هر چیزی که بشه به حالت اولیش برش گردوند : Made of
هر چیزی که نتونیم به ماده ی اولیه برش گردونیم : Made from
.
Made in :
که معرف خدمتتون است، ساخته شده در چینߘʍ
بای دیفالت، همه چیز Made in China است،
مگر اینکه خلافش ثابت بشهߘʍ
.
Made for:
ساخته شده به منظور/ با هدف/ برای
This hat was made for me
این کلاه برای من ساخته شده
.
This suit was just made for me
این کت و شلوار برای من ساخته شده/ دوخته شده است