بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

فرق کاربرد since و for در استفاده برای زمان در انگلیسی
.
وقتی در مورد زمانبندی و تایم صحبت میکنید، میتونید از since و for استفاده کنیم
.
دقت داشته باشید که»
*از for برای در نظر قرار دادن یک بازه زمانی(از یک شروع تا پایان) استفاده میکنیم!!
مثالز:
I do yoga for half an hour every day.
من هر روز به مدت نیم ساعت یوگا کار میکنم
.
I have had this dress for five years.
من این لباس را به مدت 5 سال داشته ام
.
*از Since برای اشاره به یک شروع در گذشته تا هم اکنون استفاده میشود
مثالز:
I have had this dress since 2011.
من از سال 2011 این لباس را داشته ام
.
Mark has been here since 3.30pm.
مارک از ساعت سه و نیم اینجا بوده است
.
My parents have lived here since 1993.
والدینم از سال93 اینجا زندگی کرده اند