بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

آیا نوبت شما شده, نوبت منه که , نوبت من است که, در انگلیسی
.
It's my turn to fly.
نوبت منه که پرواز کنم
.
It is my turn to be the hero.
نوبت منه که قهرمان باشم
.
It is my turn to cry.
نوبت منه که گریه کنم
.
It's my turn to walk you home.
نوبت منه که تو رو به خونه برسونم
.
It's my turn to do laundry.
نوبت منه که لباسها رو بشورم
.
It's my turn to work late.
نوبت منه که تا دیروقت کار کنم
.
It's my turn to take out the trash.
نوبت منه که آشغالها رو بیرون ببرم
.
It's my turn to choose where we eat.
نوبت منه که انتخاب کنم کجا خوراک بخوریم
.
It is my turn to pay for dinner.
نوبت منه که پول شام رو بدهم
.
It is my turn to roll the dice.
نوبت منه که تاس بیندازم
.
It is my turn to provide an answer.
نوبت منه که جوابی آماده کنم
.
It is my turn to try and play the game.
نوبت منه که امتحان و بازی کنم
.
It is my turn to attempt solving the problem.
نوبت منه که کوشش کنم مشکل حل بشه
.
You saved my life, now maybe it's my turn to save yours.
تو زندگی منو نجات دادی و شاید الان نوبت منه که زندگی ات رو نجات بدهم
.
It's my turn and I'm going to go to work this spring.
نوبت منه و میخوام/دارم این بهار میرم سر کار
.
Now, It is my turn to hit the like for this post.
حالا نوبت منه که این پست رو لایک کنم