بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند تا از واحدهای شمارش در انگلیسی
.
a pair of shoes
یک جفت کفش
.
a drop of water
یک قطره آب
.
a bunch of grapes
یک خوشه انگور
.
a bunch of flowers
یک دسته گل
.
a lump of coal
یک تکه زغال
.
a stack of plates
یک دسته بشقاب
.
a row of seats
یک ردیف صندلی
.
a string of beads
یک رشته مهره
.
a ball of string
یک کلاف کاموا
.
a pile of books
یک دسته کتاب
.
a bundle of news papers
یک دسته روزنامه
.
a crowd of people
یک جمعیت از مردم/ توده ایی از مردم
.
a bar of soap
یک قالب صابون
.
a loaf of bread
یک عدد یا تیکه نان
.
a jar of jam
یک شیشه مربا
.
a box (bar) of chocolate
یک جعبه شکلات
.
a slice of cake or meat
یک تیکه کیک یا گوشت