بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

نکته ی مهم و اشتباه رایج و فرق بین Compare to / Compare with
.
میدونید که Compare
یعنی مقایسه کردن و از این فعل برای مقایسه استفاده میشه
.
Compare (sth) to
زمانی استفاده میشه که شما بخواهید دو چیز که اساس و ماهیت و طبیعت متفاوتی دارند را مقایسه کنید
مثلا":
مقایسه موج دریا و اقیانوس رو بخواهید با موج خامه روی کیک مقایسه کنید
مثالز:
The economy can be compared to a horse charging at the gate
اقتصاد میتواند با آماده سازی یک اسب در گیت مقایسه شود.
.
I compare getting comments from students in class to pulling teeth.
من نظر دادن دانشجویان در کلاس رو با کشیدن دندان مقایسه میکنم
.
She compared her work for women's rights to Susan B. Anthony's campaign for women's suffrage.
او کار خودش برای حقوق زنان را با کمپین بی آنتونی برای حق انتخاب زنان مقایسه کرد.
...
Compare with
زمانی استفاده میشه که شما بخواهید دو چیز که اساس و ماهیت و طبیعت یکسان و مشابهی دارند را مقایسه کنید
مثلا":
بخواهید فلش مموری تون رو با هارد کامپیوترتون مقایسه کنید.
مثال:
It would be interesting to compare Tokyo with Rome.
مقایسه توکیو با رم جالب خواهد بود.
.
Mori has a 3.5 GPA, compared with Jim's 2.9.
موری مدرک با معدل 3.5 رو داره در مقایسه با معدل 2.9 جیم.
.
Let's compare your result with Mori's result.
بگذار نتیجه ی تو رو با نتیجه ی موری مقایسه کنیم
.
Now my English is better compared with it was in 2013.
الان انگلیسی من بهتر است در مقایسه با (انگلیسی من) در سال 2013.