بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

مهمترین کلمه ها در مورد روز و روزها در انگلیسی
.
Today
امروز
.
Yesterday
دیروز
.
The day before yesterday
پریروز / روز قبل از دیروز
.
One day
یک روز/ روزی
.
Some days
بعضی روزها
.
Someday
روزی... /یک روز نا مشخص در آینده
.
Two days before
دو روز قبل
.
Tomorrow
فردا
.
The day after tomorrow
پس فردا
.
That day
آن روز
.
Some days before
چند روز قبل
.
The other day
چند روز پیش
.
Two days later
دو روز بعد
.
The previous day
روز قبل
.
Rainy day
روز بارانی
اصطلاح: روز مبادا
.
First day
روز اول
.
Last day
روز آخر
.
Every day
هر روز
.
Whole day
کل روز
.
All day long
در طول کل روز
.
دوستان و همراهان
آموزش صوتی مکالمه همراه با ترجمه
به صورت صوتیMP3، همراه با متنPDF
100درس از انگلیسی واقعی و کاربردی
زنده کننده ی زمان های پرت روزمره ی شما
بسیار مفید و موثر به دلیل همراهی با
روش اصولی و علمی و عملی یادگیری زبان
توضیحات بیشتر و دانلود نمونه
https://goo.gl/23dvWz
.
همچنین در فروشگاه اینترنتی
انگلیسی مثل آب خوردن:
http://shop.abcxyz.ir