بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارت‌ها و اصطلاح‌های کاربردی برای بیان  وضعیت رابطه یا تاهل
.
I’m single.
من مجرد هستم
.
I have a boyfriend.
من دوست پسر دارم
.
I have a girlfriend.
من دوست دختر دارم
.
We’re engaged.
ما نامزده شده ایم
.
We’re getting married in June.
ما داریم در ماه جون ازدواج میکنیم
.
I’m married.
من متاهل هستم
.
I’ve been married for… [10 years].
ما 10 سال است که ازدواج کرده ایم
.
I’m divorced.
من طلاق گرفته ام/ جدا شده ام
.
I’m widowed.
همسر/شوهر من فوت کرده است
.
I’m not looking for anything serious.
من دنبال یک رابطه ی جدی نیستم
.
I’m not quite over my ex.
من هنوز به قبلی ام حس دارم
Ex: فرد قبلی
.
I'm in a relationship.
من در یک رابطه هستم
.
Have a crush on someone
چشم و تمایل به فردی داشتن
.
I'm in a relationship but I have a crush on someone else.
من در یک رابطه هستم اما چشمم دنبال فرد دیگری است
.

دوستان و همراهان
آموزش صوتی مکالمه همراه با ترجمه
به صورت صوتیMP3، همراه با متنPDF
100درس از انگلیسی واقعی و کاربردی
زنده کننده ی زمان های پرت روزمره ی شما
بسیار مفید و موثر به دلیل همراهی با
روش اصولی و علمی و عملی یادگیری زبان
توضیحات بیشتر و دانلود نمونه
https://goo.gl/23dvWz
.
همچنین در فروشگاه اینترنتی
انگلیسی مثل آب خوردن:
http://shop.abcxyz.ir
.