بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

حرف تعریف a و an چه کاربردهایی دارند؟
.
آیا می دانید حرف تعریف a و an  چه کاربردهایی دارند؟ برای آشنایی کامل با حرف تعریف a  و موارد استفاده از آن این مطلب را مطالعه کنید.

a vs an

در این بخش سعی می کنیم مشکلاتی را که فارسی زبانان در کاربرد زبان انگلیسی با آن مواجه می شوند شرح داده و با ذکر مثال هایی مناسب، راهنمایی مطلوب را به شما ارائه دهیم.
a,an
حرف تعریف a را فقط می توان با اسم هایی آورد که قابل شمارش اند.
از این قرار می توان گفت:
a man ( مردی )
a book ( کتابی )
ولی در جلوی اسمی که حرف اول آن مصوّت باشد ( قبل از u,o,I,e,a و نیز h اگر غیر ملفوظ باشد) به جای a گفته می شود an مانند :
an apple (سیبی)
an hour (ساعتی)a or an
هنگام تلفظ کوته نوشت هایی از نوع FM یا UN تلفظ اولین حرف هر کوته نوشت مشخص می کند که قبل از آن باید حرفِ تعریف a به کار رود یا حرفِ تعریفِ an.
در این باره بی صدا بودن یا با صدا بودنِ حرفِ اولِ کوته نوشت هیچ نقشی ندارد. برای مثال F یک حرف بی صدا است، اما به هنگام تلفظ با صدای /e/ آغاز می شود؛ بنابراین باید گفت :
an FM radio ( رادیو اف ام)
از طرف دیگر U یک حرف با صدا است ، ولی به هنگام تلفظ با صدای /:J/ آغاز می شود ؛ بنابراین باید گفت :
a UN declaration (بیانیه ی سازمان ملل)