بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

مهمترین روشهای بيان تاريخ در انگليسی
.
فرض کنیم می‌خوایم بنویسیم دوم آوریل(ایپرِل)
به سه مدل می‌توانیم این تاریخ را بنویسیم :
April the second
The second of April
April two  
.
حالا فرض کنیم که می‌خواهیم بنویسیم
"در روز 2 آوریل سال 2009 "
باید به این مدل بنویسیم: اول کلمه on رو می‌نویسیم،
سپس روز به صورت ترتیبی ،
سپس Of و سپس ماه و در نهایت سال...به اینصورت :
On the 2nd of April 2009
.
اگه بخواهید در تاریخ نوشتن روز را ننویسید،
و مثلا" ماه و سال را بنویسید،
باید اول بنویسید in ، بعد ماه مورد نظر و بعد سال را بنویسید...
مثلا": "در آوریل سال 2009"
In April 2009
.
حالا اگه خواستید فقط روز و ماه رو بنویسید
مثلا": در دوم آوریل
باید اول کلمه on و سپس از یکی از آن سه مدل
که اول بیان شد، را استفاده کنید :
On the 2nd of April
On April the 2nd
On April 2
.
مثالهای بیشتر:
"در 11 سپتامبر 2003"
On the 11th of September of 2003
"در سوم سپتامبر"
On September 3rd
On September the third
On the third of September
.
In June 1985
در ژوئن سال 1985