بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

متن زیبای انگلیسی همراه با معنی و ترجمه فارسی تقدیم به دخترها، همسرها، مادرها، خواهرها
.
The beauty of a woman
Is not in the clothes she wears,
The figure she carries,
Or the way she combs her hair
زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده ... ژستی که گرفته
و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست
.
The beauty of a woman
Must be seen from her eyes,
Because that is the doorway to her heart,
The place where love resides
زیبایی یه زن باید از چشماش دیده بشه
به خاطر این که چشماش دروازه ی قلبش هستند جایی که منزلگه عشق میتونه باشه
.
The beauty of a woman
Is not in a facial mole,
But true beauty in a woman
Is reflected in her soul
زیبایی یه زن به خط و خال صورتش نیست
بلکه زیبایی واقعی یه زن ..انعکاس در روحش داره
.
It is the caring that she lovingly gives,
The passion that she shows,
The beauty of a woman
With passing years-only grows
محبت و توجهی که عاشقانه ابراز میکنه
هیجانی که در زمان دیدار از خودش بروز میده
زیبایی یک زن است
چیزی که با گذشت سالیان متمادی .. افزایش پیدا میکنه