بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

ده جمله کلیدی در انگلیسی برای تشویق افراد

Keep up the good work!
به کارت خوبت ادامه بده
.
That was a nice try.
تلاش خوبی بود
.
That’s a real improvement.
پیشرفت واقعا خوبیه
.
You’re doing great.
داری عالی کار میکنی
.
Don’t give up!
تسلیم نشو
.
Hang in there!
ادامه بده
.
You can do it!
تو میتونی انجامش بدی
.
Give it your best shot.
تمام سعیت رو بکن
.
Nice job!
آفرین
.
You did great!
عالی کار کردی