بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

خلایق هرچه لایق در انگلیسی

People get what they deserve
مردم  چیزی که لایق آنهاست به دست می‌آورند
.
Stop nagging,you got what you deserved.
دست از غر زدن بردار،چیزی که لیاقتت بوده به سرت اومده
.
Don't worry, that bully will get what he deserves—just give it time.
نگران نباش، چیزی که لایق اون قلدره به سرش میاد، فقط بهش زمان بده
.
I’m not sorry he’s in prison. In my opinion, he got what he deserved.
متاسف نیستم که در زندان است، به نظر من چیزی که لایقش است را به دست آورده
.

مردم  چیزی که لایق آنهاست به دست می‌آورند.