بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاح های تابلو بودن در انگلیسی
.
همانطور که میدونید،
تابلو بودن در فارسی مفاهیم و کاربرد های مختلفی داره.
یکی از اصطلاحاتی که به همین موضوع اشاره داره اینه:
stick/stand out a mile
مثال:
It stood out a mile that she was lying
از دور داد میزد (خیلی تابلو بود) که داشت دروغ می گفت
.
She sticks out a mile with her red hair.
با اون موهاي قرمزش تابلوئه
.
Of course he's hungry- it stands out a mile
البته كه گرسنه است؛ تابلوئه
.
His lack of experience sticks out a mile.
بی تجربه گي ااو تابلو/مشخص است.
.
Mori stood out a mile in his purple hat.
موری با اون کلاه صورتی اش خیلی تابلو بود.
-------
گاهی هم تابلو بودن به این اشاره داره که فهمیدن جواب چیزی خیلی آسونه. و يا ميگيم؛ اينكه فكر نميخواد، تابلوئه
.
عبارت No-brainer برای همین موضوع بکار میره.
توجه كه No-brainer اسم است.
مثال:
B: Who do you think is better-looking, Jennifer Lopez or Jessica Alba?
A: That’s a complete no-brainer! Jessica Alba is much hotter
A: به نظرت کدوم یکی خوشگل تره، جنیفر لوپز یا جسیکا البا؟
B: این که خیلی تابلوئه! جسیکا البا جذاب تره!
.
This is a complete no-brainer
اين يه موضوع تابلو و بسيار واضحي است
.
Hey buddy, Do you know which road goes to Tehran?
هی رفیق میدونی کدوم راه به تهران میره؟
.
It's no brainer man, This one at the left
خیلی ساده است مرد، این سمت چپی ـه