بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند تا عبارت و اصطلاح پركاربرد انگلیسی با هم ياد بگيريم
.
Keep me out of this
منو قاطی این ماجرا نکن/ من رو از این ماجرا دور نگه دار
.
Rolling in money
تو پول غلط زدن
.
Don't spend your money like water
پولت رو همینطوری الکی هدر نده/ خرج نکن
.
Good old days
یادش بخیر/ چه روزهايي بود
.
There’s no time to spare
وقتي براي تلف كردن نداريم
.
It’s your concern
مشکل خودته/ براي تو مهمه
.
I was about to die
داشتم مي مردم/ كم مونده بود بميرم
.
Home wrecker
خونه خراب کن
.
Act your age
مطابق سن ات رفتار کن
.
What a pity
چقدر حیف
.
I’m your man= you can count on me
میتونی رو من حساب کنی(من در خدمت تو ام)
.
Can we count on you?
ميتونيم روي شما/تو حساب كنيم؟؟
.
I don't give a shit
برای من ذره ایی اهمیت نداره
برای من پشیزی/ذره ایی ارزش نداره
.
Considered done!
(کاری که سپردی به من را) انجام شده بدانش
مطمئن باش که انجامش میدهم
.
It is your turn
نوبت توست