بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارت ها و کلمات برای انواع خندیدن در انگلیسی
.
Smile
لبخند، که همه تون باهاش آشنا هستید
.
Laugh
معمول ترین لغت در مورد خنده که در واقع بیان کننده خوشحالی و احساساته و معنای مثبتی داره نسبتا
.
Giggle
یه نوع خندیدن سریع و نسبتا آرومه که ممکنه به علاوه خجالت باشه
.
Chuckle
خندیدن خیلی آروم و متین که تقریبا دهن زیاد باز نمیشه
.
Smirk
خندینی که معنی منفی داره و در واقع از روی غروره و یکی رو مسخره میکنه
.
Snicker
یواشکی خندیدن به چیزیه که شاید اصلا خنده دار نباشه
.
Cackle
با صدای بلند خندیدن ، قاه قاه خندیدن در واقع
.
Chortle
خنده به خاطر اینکه یه چیز خوب و لذت بخش اتفاق افتاده
.
Titter
خنده تو دزدیده ،پوزخند زدن ،ترتر خندیدن
.
Snigger
خنده تمسخر آمیز