بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

صحبت در مورد شغل در انگلیسی
Talking About Jobs and Occupations
.
What do you do?
چه کاره هستید؟/ کار شما چیست؟
.
What do you do for a living?
برای امرار معاش چه میکنی؟
.
I’ve got a part-time job.
من یک شغل پاره وقت دارم
.
Where do you work?
کجا کار میکنی؟
.
I work from home.
من از خانه(اینترنتی یا ...) کار میکنم
.
I work in a factory.
من در یک کارخانه کار میکنم
.
What is your occupation?
شغل شما چیست؟
.
I work as a doctor.
من به عنوان یک دکتر مشغولم
.
I’m looking for a job.
من دنبال شغل میگردم
.
I’m a teacher.
من یک معلم هستم
.
I’m not working at the moment.
فعلا" کار نمیکنم
.
I’m unemployed.
من بیکار هستم.
.
I do the paperwork.
من کار اداری میکنم
.
I have my own business.
من شغل خودم را دارم
.
Do like your job?
آیا کارت را دوست داری؟