بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاح استراحت کردن و آرام شدن در انگلیسی کاربردی و واقعی

یکی از مهمترین چیزهایی که همه مون لازم داریم اینه که چیل اَوت کنیم.
.
در انگلیش لنگوئج، Chill یعنی
سردکردن ،خنک شدن ،سرما،خنکى ،چايمان ،مايه دلسردى ،نااميد،مايوس و ....
اما یک فعل عبارتی!!! داریم:
To Chill Out :verb
یعنی استراحت کردن، آرام شدن بعد از عصبانیت و ...
.
وقتی با یک انگلیسی زبان حرف میزنید اگر تنها Chill  رو هم به کار ببرید، منظور شما رو متوجه میشه و میدونه که استراحت کردن رو میگید
Example 1:
Hey Tommy, what are you guys doing?
هی تامی، شما برو بچ چی کار میکنید؟
We’re just chilling (out). Do you want to come round?
کار بدی نمیکنیم، فقط داریم استراحت میکنیم، میخوای بیای این ورها؟
---
Example 2:
Sue, what did you do in the weekend?
سو؛ آخر هفته چه کاره بودی؟
Nothing much. We just chilled (out).
چیز خاصی نبود، فقط استراحت کردیم
.
کاربرد دوم اش
مثلا" وقتی شما عصبانی هستی به شما میگن که آرام بگیر، بیخیال بابا و ووو
.
Example 3:
I can’t believe that test we just had. I’m sure I’m going to fail.
تستی که داشتیم غیر قابل باور است، مطمئنم می افتم.
.
You need to chill out and stop thinking too much. I’m sure you’ll be fine.
لازمه که آرام بگیری و در موردش فکر نکنی، مطمئنم نمره ات خوب میشه