بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاحات و جملات و عبارتهای‌ کاربردی انگلیسی در مورد ساعت و زمان
Talking About Time in English
.
What time is it?
ساعت چند است؟
.
What’s the time?
ساعت چند است؟
.
Could you tell me the time?
میشه زمان را به من بگویی؟
.
Do you know what time it is?
میدانی ساعت چند است؟
.
How long have you been waiting?
چه مدت است که منتظری؟
.
Do you have free time this afternoon?
آیا امروز بعدازظهر وقت آزاد داری؟
.
What time can we meet?
چه موقع میتوانیم همدیگر را ببینیم؟
.
What should we do to kill time?
برای تلف کردن وقت چه کاری باید بکنیم؟
.
It’s ten o’clock!
ساعت ده است!
.
It’s midnight.
نیمه شب است
.
It’s 6 A.M now.
الان ساعت شش صبح است
.
See you at 8 P.M.
ساعت هشت بعداز ظهر می بینمت
.
I can’t tell you exactly what time we will arrive.
نمیتوانم به تو بگویم که دقیقا" چه زمانی خواهیم رسید
.
It’s too late now.
الان خیلی دیر است
.
My watch is stopped.
ساعتم خوابیده است
.
My watch is slow.
ساعتم کند کار میکند
.
Don’t waste your time doing nothing.
وقت خود را با کاری انجام ندادن تلف نکن
.
I didn’t think it was so late.
فکر نمی‌کردم دیر باشد
.
We have plenty of time.
ما خیلی وقت داریم
.
Give me a little more time.
کمی بیشتر به من وقت بده
.
It’s time to leave.
وقت رفتن است
.
It’s almost time to go home.
تقریبا" زمان رفتن به خانه است
.
Time went by so fast.
زمان خیلی سریع گذشت
.
The supermarket opens at 9 a.m.
سوپرمارکت ساعت نه صبح باز میشود
.
The class starts at 8 in the morning
کلاس ساعت هشت صبح شروع می‌شود