بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چطور در انگلیسی خبر خوش دهیم؟ / خبر خوب دادن در انگلیسی

Giving Good News in English
...
Giving good news: خبر خوب دادن
...
I’ve got some good news for you
یه خبرهای خوبی برات دارم
.
I’ve got a bit of good news for you
چند تا خبر خوب دارم برات
.
I’m really pleased to tell you
خیلی خوشحالم که بهت بگم
.
I’m really happy to inform you that
خیلی خوشحالم به اطلاعتون برسانم که
.
I have some amazing news for you…
من خبرهای جالبی برات دارم
.
Are you ready for this? I’ve got some great news for you….
آماده اش هستی؟ من خبرهای فوق العاده ایی دارم برات
.
I’m so excited to tell you that …
من خیلی هیجان زده ام که بهت بگم
.
Responding to good news:پاسخ به خبر خوب
...
I’m so glad to hear that!
خیلی خوشحالم که این رو میشنوم
.
That’s great!
عالیه
.
Sounds great!
عالی به نظر میرسه
.
That’s wonderful!
فوق العاده ست
.
Incredible!
باور نکردنیست
.
Wonderful! Thank you for sharing.
فوق العاده ست، سپاس برای در جریان قرار دادن
.
Really? Are you serious?
واقعا"؟ جدی میگی؟
.
I can’t believe that!
نمیتونم باورش کنم