بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

در داروخانه چطور انگلیسی حرف بزنیم؟ جملات و عبارتهای کاربردی در داروخانه در انگلیسی
.
Can you make up this prescription please?
آیا ممكن است این نسخه را برایم بپیچید؟
.
Please give me something for constipation.
لطفاً به من یك داروي ضد یبوست بدهید
.
I want something to make me sleep.
چیزی میخواهم که مرا بخواباند
.
How much must I take?
چه مقدار از این دارو را باید مصرف كنم؟
.
How often must I take?
هر چند وقت یكبار این دارو را بخورم؟
.
Give me something to calm my nerves.
دارویي براي آرامش اعصاب بدهید .
.
What do you have for bad sunburn?
براي آفتاب سوختگي شدید چه دارید؟
.
Take four times a day after meals.
این دارو را روزي چهار مرتبه بعد از غذا میل كنید
.
Abstain from all alcoholic drinks.
از مصرف مشروبات الكلي كاملاً خودداري كنید
.
Take off the bandage
باند زخم را باز کنید
.
I want something for a cough
چیزی برای سرفه میخواهم
.
Could I have some plasters?
تعدای چسب زخم میخواهم
.
How often do I take them?
هر چند وقت یک بار آنها را استفاده کنم؟
.
Don't let it prays on your mind
نگذار نگرانت كنه/نگذار رو اعصابت راه بره
.
For external use only
فقط برای مصرف موضعی(خارجی(
.
Shake it before use
قبل از مصرف تکانش دهید
.
In need take it sublingual
در صورت نیاز زیر زبان قراردهید
.
Have you taken this medicine before?
آیا قبلا این دارو رو مصرف کرده اید؟
.
Are there any side effects?
عوارض جانبی هم دارد؟
.
You may feel drowsy
ممکن احساس خواب آلودگی کنید
.
What about precautions?
موارد احتیاط دارو چطور/چیست؟
.
Don't drive when you take this medicine.
موقع/بعد مصرف دارو رانندگی نکنید
.
You need to apply the ointment daily
لازم است که پماد رو هر روز استفاده کنید
.
When will the prescription be ready?
نسخه کِی آماده می‌شود؟
.
When will it be filled?
نسخه کِی آماده می‌شود؟
.
You can get it later today
امروز، چند ساعت دیگر میتوانید بگیریدش
.
Do you have something for diarrhea?
چيزي براي اسهال داريد؟
.
We hope you don't get diarrhea
اميدواريم  اسهال نگيرید
.
Don't exceed the recommended dosage.
بیش از دوز تجویز شده از دارو مصرف نکنید