بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

در انگلیسی چه زمانی و کجا از No و Not استفاده كنيم؟
.

‘No’ is used to respond to questions.

براي پاسخ به سوالات از No استفاده میشه

Do you speak French? No.
—---
‘No’ is used before a noun without an article.
و زماني كه يه اسم رو بدون حرف تعريف استفاده ميكنيم:
.
*Learning English is no joke.
—----
If there is an article, you use ‘not’.
اگر حرف تعريف آوردي بايد از نات استفاده كني
.
*Learning English is not a joke.
—---
‘No’ is used before an adjective in front of a noun without an article.

همچنين از No در مواردي كه صفت قبل از اسم بياد و بدون حرف تعريف باشه استفاده بايد بشه

*There are no red cars here.
—---
‘Not’ is used before the words enough, many, any and much.

يكي ديگه از كاربردهاي نات قبل از كلماتي مثل موارد بالاست
.
*There’s not enough time.
—---
‘Not’ is used to make verbs negative.
از نات براي منفي كردن فعل ها استفاده ميشه
.
*I’m not listening.