بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site
"چندم" یا "چندمین"

خيلي ها، میگن 
"چندم" یا "چندمین" در زبان انگلیسی نداریم.
اما واقعیت این است که داریم. 

?What number is president Obama of all the presidents
اُباما، بین رئیس جمهورها، چندمی است؟

?What ordinal number is the letter “e” in the alphabet
حرف "ای" چندمین حرف الفبا است؟

?What number child will this be for you
این چندمین بچه شما خواهد بود؟