بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

10 نكته جالب و خواندنی در مورد زبان انگلیسی

 

زبان انگلیسی مملو از نكات جالب و خواندنی می باشد. 10 مورد از این نكات را در ادامه بخوانید.1- queue تنها كلمه ای در زبان انگلیسی می باشد كه اگر چهار حرف آن را از آخر برداریم باز هم مثل قبل تلفظ می شود.
2- پركاربردترین حرف استفاده شده در انگلیسی حرف e می باشد
3- نقطه ای كه روی حروف i و j وجود دارد در انگلیسی superscript dot نامیده می شود كه همان نقطه ی بالانویس است
4- در انگلیسی به نشانه @ , the at symbol یا the at sign گفته می شود.
5- I am كوتاه ترین جمله كامل زبان انگلیسی می باشد.
6- كلمه ای كه بیشترین دایره معنایی در انگلیسی دارد، كلمه set می باشد.
7- بلندترین كلمه در زبان انگلیسی كه حروف آن به ترتیب الفبا آمده است ، كلمه almost می باشد
8- تنها سیاره ای كه در زبان انگلیسی از نام یكی از خدایان گرفته نشده است، همین نام سیاره خودمان می باشد. The Earth
9- كلمه checkmate ( مات كردن)‌ در زبان انگلیسی كه برای شطرنج استفاده می شود از Shah Mat برگرفته شده است كه یك كلمه فارسی می باشد.
10-در زبان انگلیسی ، به جمله ای كه در آن از تمام حروف الفبا استفاده شده باشد، pangram گفته می شود