بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site
تافل iBT : آشنايي با ويژگي هاي تافل اينترنتي.
 
FL iBT

تافلiBT :

اين نوع تافل براي ارزيابي توانايي داوطلب در برقراري ارتباط موثر به زبان انگليسي طراحي شده است.نه براي ارزيابي توانايي آن در دانستن گرامر پيچيده واستفاده از استراتژي هاي آزمون .....

تاكيد اين نوع آزمون بر كل مهارت هاست.براي مثال داوطلب بايد بخواند(Reading) و گوش بدهد(Listening) و سپس پاسخ يك سوال را بدهد(Speaking).مطالب مورد استفاده از منابعي مثل سخنراني ها ،گروه هاي تحقيقاتي و كتاب هاي درسي تهيه مي شود.بخش ساختار كلمه يا جمله(structure) كلا برداشته شده و به جاي آن گرامرمورد ارزيابي قرار مي گيرد.

Reading: 36-70 items/60-100 minutes

Listening: 34-51 items/60-90 minutes

Speaking: 6 tasks/20 minutes

Writing: 2 tasks /50 minutesReading

60-100 minutes
3-5 passages- 12 to14 questions each

شامل 3 تا 5 passage كه از متن هاي آكادميك گرفته شده اند هر passage حدودا شامل 700 كلمه و بين 12 تا 14 سوال مي باشد. همراه تعاريف كلمات كليدي، يك فهرست معاني هم وجود دارد.

انوع سوالات : شامل درك مفهوم متن وقصد و نيت نويسنده،استنباط ايده هاي متن،تفسير و درك رابطه ي حقايق و عقايد در قسمت هاي مختلف متن به روش" طبقه بندي" كردن اطلاعات يا" خلاصه كردن" آنها.Listening

60-90 minutes
4-6 lectures and academic discussions (6 questions each)
2-3 conversations -5 questions each

شامل 4 تا 6 سخنراني 3 تا 5 دقيقه اي همراه 6 سوال براي هر كدام،2 تا 3 مكالمه ي 3 دقيقه اي همراه 5 سوال براي هركدام از مكالمه ها.

انواع سوالات: درك main idea ،تشخيص طرز فكر گوينده، تشخيص ترتيب اطلاعات و درك ارتباط بين ايده ها،استنباط و نتيجه گيري كردن،ارتباط دادن مطالب به هم،تشخيص تغيير موضوع،مثال ها،...اين در حالي است كه در CBT همه ي داوطلبان سوالات يكساني دريافت مي كند.Speaking

20 minutes
6 tasks-2 independent, 4 integrated

اين بخش شامل شش task است.در task اول ،شما به عنوان يك داوطلب بايد انتخاب خود را از ليست داده شده بيان كنيد واز آن دفاع كنيد.يعني درباره ي انتخاب خود توضيح بدهيد.

در task دوم،بايد از انتخاب خود ازبين دو رفتار يا راهكار متضاد دفاع كنيد يعني توضيح دهيد كه چرا چنين انتخابي داشته ايد.15 ثانيه وقت داريد تا جواب خود را آماده كنيد و 45 ثانيه زمان براي پاسخ نهايي.

Task سوم تا ششم به هم مربوط هستند.30 ثانيه زمان داريد تا جواب خود را آماده كنيد و يك دقيقه زمان داريد تا جواب نهايي را بدهيد.

درTask سوم و چهارم شما بايد يك passage را بخوانيد(Reading) و به يك passage ديگر كه درباره ي متن Reading نظر مي دهد گوش دهيد و سپس نظر گوينده را به طور خلاصه بيان كنيد.

در task پنجم بايد به يك متن( passage )گوش بدهيد و سپس نشان دهيد مشكلي كه مطرح شده را درك كرده ايد و درباره ي چگونگي حل آن مشكل نظر بدهيد.

در task ششم به يك سخنراني گوش ميدهيد و سپس آن را خلاصه ميكنيد يا نشان ميدهيد كه چگونه مثال ها به موضوع كلي مربوط ميشوند.Writing

50 minutes
1 integrated task, 1 independent task

شامل دو task است.براي اولين task 30 دقيقه زمان داريد.شما بايد يك متن كوتاه را بخوانيد و سپس به كسي كه درباره ي موضوع مشابه با متن اما با نقطه نظر متفاوت صحبت مي كندگوش دهيد.و سپس بايد خلاصه اي از نكات مهم متني كه گوش مي دهيد را بنويسيد و در 150 تا 225 كلمه نشان بدهيد كه چگونه متن Reading و Listening به هم مربوط مي شوند.Scoring

نمره ي هر بخش بين 0 تا 30 است و نمره ي كل هم بين 0 تا 120 است.