بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

جمله های ساده با and قسمت اول
.

.
Come and see me.
بیا و من را ببین
Come and help us.
بیا و به ما کمک کن
Shut up and listen!
خفه شو و گوش بده !
Go and wake Mary up.
برو و ماری را از خواب بیدار کن
Go and see who it is.
برو و ببین که چه کسی است.
He and I are cousins.
من و او عموزاده هستیم.
Don't drink and drive.
قبل از رانندگی الکل ننوشید.
He can read and write.
او می تواند بخواند و بنویسد.
He likes ham and eggs.
او همبرگر و تخم مرغ دوست دارد.
Tom and I are friends.
تام و من دوستیم.
I tried again and again.
من دوباره و دوباره سعی کردم .
Name and address, please.
نام و آدرس ، لطفا .
Please sit here and wait.
لطفا اینجا نشسته و منتظر بمانید .
Speak slowly and clearly.
آهسته و واضح صحبت کنید.
Come and see me right now.
همین الان بیا و من را ببین.
Go and sit by your father.
برو و کنار پدرت بنشین.
He likes bread and butter.
او نان و کره را دوست دارد.
Mary and Jane are cousins.
ماری و جین عموزاده هستند.
Take a breath and hold it.
نفس بکشید و نقستان را نگه دارید/حبس کنید
All's fair in love and war.
همه چیر در عشق و جنگ عادلانه است.
Come over here and join us.
بیا اینجا و به ما بپیوند.
I sat between Tom and John.
من بین تام و جان نشستم.
It was nice and cool there.
آنجا زیبا و باحال بود.
Kim and I are the same age.
کیم و من هم سن و سال هستیم.
She looks nice and healthy.
او خوب و سالم به نظر می رسد .
Stay calm and do your best.
آرامش خود را حفظ و بهترین کاری که میتوانید را انجام دهید . / سعی خودتان را بکنید
Stay here and wait for him.
اینجا بمانید و منتظرش یاشید
Tom and I are good friends.
تام و من دوست های خوبی هستیم .
.
.
آيا اين بخش براتون مفيده؟ /آیا این بخش رو ادامه بدیم؟
لطفا" در کامنت؛ با ما حرف بزنيد 
.
.
─────────────────────
کتاب الکترونیکی504 لغت اساسی انگلیسی
در لینک زیر میتونید نمونه رایگان رو دانلود کنید و تهیه کنید:
http://goo.gl/EyiNEq
─────────────────────
برای اولین بار در دنیا
کتاب عبارتها و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
در لینک زیر میتونید نمونه رایگان رو دانلود کنید و تهیه کنید:
http://goo.gl/n4kmWj
─────────────────────
مجموعه های بسیار مفید و باحال آموزشی
در سایت انگلیسی مثل آب خوردن
http://www.abcxyz.ir