بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

قسمت دوم  Second part / چند تا جمله ی ساده با to که بسیار مفید است 
.
.
She listens to him.
او به او گوش می دهد.
.
She sat next to me.
او در کنار من نشست.
.
Tell me what to do.
به من بگو چه باید بکنم
.
They gave it to me.
آنها آن را به من دادند
.
We started to walk.
ما شروع به راه رفتن کردیم.
.
Are you ready to go?
آیا شما آماده برای رفتن آماده اید؟؟
.
Don't listen to her.
به او گوش نکن
.
He seems to know us.
به نظر می رسد كه او ما را میشناسد
.
He stuck to his job.
او در گیر شغل خود شد. / او به كارش چسبيد
.
He used to love her.
او قبلا او را دوست داشت
.
I am engaged to her.
من نامزد او شده ام
.
I am going to study.
من می خواهم به مطالعه بپردازم
.
I have to go to bed.
من باید بروم بخوابم
.
I have to leave now.
من باید الان اینجا را ترک کنم

.
.
─────────────────────
کتاب الکترونیکی504 لغت اساسی انگلیسی
در لینک زیر میتونید نمونه رایگان رو دانلود کنید و تهیه کنید:
http://goo.gl/EyiNEq
─────────────────────
برای اولین بار در دنیا
کتاب عبارتها و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
در لینک زیر میتونید نمونه رایگان رو دانلود کنید و تهیه کنید:
http://goo.gl/n4kmWj
─────────────────────
مجموعه های بسیار مفید و باحال آموزشی
در سایت انگلیسی مثل آب خوردن
http://www.abcxyz.ir/