بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site
پرندگان در انگليسي Birds
ماهي ها در انگليسي Fishes
ماهي ها در انگليسي Fishes (2)
اسامي گلها در انگليسي Flowers
Cleaning Supplies وسایل نظافت
لیست 100 لغت پرکاربرد در انگلیسی
چند تا لغت
واژه نامه تخصصی متون سیاسی
افعالی عبارتی (دوبخشی و چند بخشی) تشکیل شده با come
افعالی عبارتی (دوبخشی و چند بخشی) تشکیل شده با take
افعالی عبارتی (دوبخشی و چند بخشی) تشکیل شده با bring
افعالی عبارتی (دوبخشی و چند بخشی) تشکیل شده با turn
برخی از سایر افعال عبارتی
افعال جداشدنی
Family Members
متضادها
چند لغت جالب انگلیسی همراه با ترجمه فارسی
يه نكته‌ي ريز در مورد بعضي از لغات جديد
ليست 100 پر استفاده ترين لغات در انگليسي
ليست 4000 پراستفاده ترين لغات در انگليسي همراه با معني فارسي1
ليست 4000 پراستفاده ترين لغات در انگليسي همراه با معني فارسي2
فرق بين Accept vs Except
تفاوت بین have و have got و همچنین has و has got چیست؟
لغات مربوط به بيماري و پزشکي همراه با معني
10 راه تضميني بهبود دايره لغات شما
کلمات متشابه: :Homonyms
کلمات مترادف و متضاد: a – c
کلمات مترادف و متضاد d – f
کلمات مترادف و متضاد g – i
کلمات مترادف و متضاد j – l
کلمات مترادف و متضادm – o
کلمات مترادف و متضاد p – r
کلمات مترادف و متضاد s – u
کلمات مترادف و متضاد v – z
ليست 100 فعل پركاربرد زبان انگليسي همراه با معني
ليست 100 فعل پركاربرد و مركب چند بخشي انگليسي
انواع پارك در انگليسي
لوازم آرایشی در زبان انگلیسی
كلمات و عبارت هاي آشپزی در انگليسي
ميوه ها در انگليسي
لغات مربوط به لوازم مورد نیاز در آشپزخانه در انگليسي
لغات مربوط به مواد خوراکی در انگليسي
لغت هاي مربوط به بیماری در انگليسي
لغت هاي انگليسي در سفر
دو تا سلنگ داريم اينجا
بدن انسان
لغات صفت آدم ها با ويژگي مثبت
لغات مربوط به زمستان
مشاغل به زبان انگلیسی
لیست لغات مربوط به خانواده به ترتيب حروف الفبا