بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

پركاربردترين صفت ها در انگليسي همراه با تلفظ

این لیست بر اساس بیشتری تعداد كاربرد مرتب شده است.

different:مختلف،متفاوت
used:استفاده شده
important:مهم
every:هر،هرکس
large:بزرگ
available:قابل دسترس
popular:محبوب
able:قادر
basic:اساسی
known:شناخته شده
various:گوناگون
difficult:دشوار
several:چندين
united:متحد
historical:تاریخی
hot:داغ
useful:مفید
mental:روانی، ذهني
scared:ترسيده
additional:اضافی
emotional:عاطفی
old:قدیمی
political:سیاسی
similar:مشابه
healthy:سالم
financial:مالی
medical:پزشکی
traditional:مرسوم
federal:فدرال
entire:تمامي
strong:قوی
actual:واقعی
significant:قابل توجه
successful:موفق
electrical:وابسته به الكتريك
expensive:گران
pregnant:حامله
intelligent:هوشمند
interesting:جالب
poor:فقیر
happy:خوشحال
responsible:مسئوليت پذير
cute:زیبا
helpful:مفید
recent:اخیر
nice:خوب
wonderful:شگفت انگیز
impossible:غیر ممکن
serious:جدی
huge:کلان
rare:نادر، كمياب
technical:فنی، تكنيكي
typical:نوعی، معمولي
competitive:رقابتی
critical:بحرانی
electronic:الکترونیکی
immediate:فوری
aware:مطلع
educational:آموزشی
environmental:محیطی
global:جهانی
legal:قانوني
relevant:مرتبط
accurate:دقیق
capable:توانا، لايق
dangerous:خطرناک
dramatic:دراماتيك، نمايشي
efficient:موثر
powerful:قوی
foreign:خارجی
hungry:گرسنه
practical:عملی
psychological:روانی، مربوط به روانشناسي
severe:شدید، ،سخت گير
suitable:مناسب
numerous:متعدد
sufficient:کافی
unusual:غیرعادی
consistent:استوار
cultural:فرهنگی
existing:موجود
famous:معروف
pure:خالص، بكر
afraid:ترسیده
obvious:واضح
careful:مراقب
latter:پسين، دومی
obviously:بدیهی
unhappy:ناکام، نا خوشنود
acceptable:قابل قبول
aggressive:مهاجم
boring:خسته کننده
distinct:متمایز
eastern:شرقی
logical:منطقی
reasonable:معقول
strict:سخت گير، يك دنده
successfully:با موفقیت
administrative:اداری، اجرايي
automatic:اتوماتیک
civil:مدنی، مربوط به مدنيت
former:سابق
massive:عظیم
southern:جنوبی
unfair:غیر عادلانه
visible:قابل رویت
alive:زنده
angry:خشمگین
desperate:از جان گذشته
exciting:مهیج
friendly:دوستانه
lucky:خوش شانس
realistic:واقع بین
ugly:زشت
unlikely:بعید
anxious:مشتاق
comprehensive:جامع
curious:کنجکاو
impressive:موثر
informal:غیر رسمی
inner:داخلی
pleasant:دلپذیر
sudden:ناگهانی
terrible:وحشتناک
unable:ناتوان
weak:ضعیف
wooden:چوبی
confident:مطمئن
conscious:هوشیار
decent:نجیب
embarrassed:خجل
guilty:گناهکار
lonely:تنها
nervous:عصبی
odd:عجیب و غریب
remarkable:قابل توجه، عالي
substantial:اساسي
suspicious:مشکوک
tall:بلند، قد بلند
tiny:کوچک، ريز